TRƯỜNG TIỂU HỌC DI TRẠCH - HOÀI ĐỨC - HÀ NỘI
Địa chỉ: xã Di Trạch - Hoài Đức - Hà Nội
Điện thoại: 0433.212901
Email: c1ditrach-hd@hanoiedu.vn
Website: http://tieuhocditrach-hd.edu.vn