Sunday, 25/07/2021 - 10:36|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THCS ABC
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2020 - 2021

   Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh, tuyển sinh đúng tuyến 100% số trẻ trong độ tuổi sinh năm 2014 có hộ khẩu thường trú tại thôn trong xã theo kế hoạch phân tuyến tuyển sinh của Hội đồng Giáo dục và UBND xã Di Trạch.

UBND HUYỆN HOÀI ĐỨC

TRƯỜNG TIỂU HỌC DI TRẠCH

 

       Số: 102/KH - THDT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Di Trạch, ngày 25 tháng5 năm 2020

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh lớp 1 năm học 2020 - 2021

 

  Căn cứ điều lệ trường tiểu học;

   Căn cứ công văn số 03/PGD&ĐT ngày 06 tháng 5 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Hoài Đức về việc Hướng dẫn tuyển sinh vào các trường Mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2020- 2021

   Trường Tiểu học Di Trạch xây dựng kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2020 – 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

   Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh, tuyển sinh đúng tuyến 100% số trẻ trong độ tuổi sinh năm 2014 có hộ khẩu thường trú tại thôn trong xã theo kế hoạch phân tuyến tuyển sinh của Hội đồng Giáo dục và UBND xã Di Trạch.

   Điều tra chính xác số trẻ trong độ tuổi ở từng xã, thị trấn; phân tuyến tuyển sinh và giao chỉ tiêu hợp lý, đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh. Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo năm rõ: tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.

  Tiếp tục thực hiện chủ trương “Ba tăng, ba giảm” (Ba tăng: Tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường CSVC của nhà  trường; ba giảm: giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh/lớp; Tăng số HS được học 2 buổi/ngày.

   Cá nhân chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước cấp trên trực tiếp, Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm cuối cùng.

   Tạo thuận lợi cho phụ huynh học sinh và học sinh khi đến tuyển sinh và nhập học. Không vận động, quyên góp và thu các khoản ngoài quy định khi tuyển sinh

II. KẾ HOẠCH TUYỂN SINH CỤ THỂ

  1. Phương thức tuyển sinh:

 Tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển những học sinh theo tuyến do UBND huyện quy định. Tiếp tục sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến.

  1. Địa bàn tuyển sinh:

06 thôn trong xã gồm: Dậu 1; Dậu 2; Đa; Vực; Dền; Ải

  1. Đối tượng tuyển sinh:

    Tr 6 tui (sinh năm 2014), tr khuyết tt, tr em có hoàn cnh đặc bit khó khăn, tr em ở nước ngoài về nước có thể vào học ở độ tuổi từ 7 đến 9 tuổi. Tuyệt đối không tuyển trẻ thiếu tuổi vào lớp 1

  1.  H sơ tuyn sinh:

     Gồm có:

    + Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 1 (theo mẫu);

    + Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

    + Bản phôtô sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an huyện hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của Công an xã, thị trấn cấp; 

  1. Thời gian tuyển sinh

  - Nhà trường hoàn thành việc cấp mã số tuyển sinh (kèm mật khẩu) trực tuyến cho CMHS tuyển vào lớp 6 trước ngày 01/7/2020.

 - Tuyển sinh trực tuyến:

  + Lớp 1: từ ngày 01/8/2020 đến ngày 03/8/2020.

  + Từ ngày 04/8/2020 đến ngày 12/8/2020: HĐTS tổng hợp số lượng HS đã đăng ký tuyển sinh trực tuyến.

- Tuyển sinh trực tiếp: từ ngày 13/8/2020 đến ngày 15/8/2020, tuyệt đối không được tuyển sinh trước thời gian quy định.

 Sau ngày 15/8/2020, trường tuyển chưa đủ chỉ tiêu được giao phải báo cáo phòng GD&ĐT, căn cứ vào tình hình cụ thể của trường, PGD cho phép trường được tuyển bổ sung học sinh cho đủ chỉ tiêu từ ngày 18/8/2020  đến ngày 20/8/2020.  

 Công tác tuyển sinh đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19

Hội đồng tuyển sinh thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch theo đúng chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Sở giáo dục và đào tạo, UBND huyện và Phòng Giáo dục và đào tạo. đảm bảo sự an toàn và sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

 6. Công việc khác

6.1. Chủ động tham mưu, phối hợp với UBND xã Di Trạch trong công tác điều tra số trẻ, số học sinh trong độ tuổi  2013 trên địa bàn được phân tuyến tuyển sinh gồm 6 thôn : Dậu 1, Dậu 2, Đa, Vực, Dền, Ải. Tham gia đầy đủ hội nghị hướng dẫn về công tác tuyển sinh do Sở, Phòng GD&ĐT tổ chức, hướng dẫn.

6.2. Thông báo công khai tại trường  loa truyền thanh của xã và trên trang web của trường tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh và các quy định về độ tuổi, hồ sơ, thời gian tuyển sinh ...

6.3. Tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh về tuyển sinh trực tuyến.

6.4. Chuẩn bị các điều kiện về nhân sự, cơ sở vật chất phục vụ công tác TS; thành lập Tổ công tác hỗ trợ và triển khai tuyển sinh trực tuyến.

6.5. Thành lập Hội đồng tuyển sinh nhà trường do Trưởng phòng GD&ĐT huyện ra quyết định thành lập, thành phần gồm: Chủ tịch là Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng, thư ký và một số uỷ viên(có danh sách kèm theo) Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác TS, đảm bảo chính xác, khách quan và công bằng, tuyển đúng chỉ tiêu được giao.

6.6. Giao cho Giáo viên lớp 5 cấp mã học sinh cho CMHS, hướng dẫn CMHS truy cạp vào trang sổ liên lạc điện tử để theo dõi, kiểm tra thông tin cá nhân, kết quả học tập, kết quả tuyển sinh của học sinh theo đúng quy định, đảm bảo bảo mật thông tin mã học sinh và mật khẩu

7. Tổ chức tuyển sinh:

a) Khi tiếp nhận hồ sơ của HS cán bộ TS phải kiểm tra kỹ hồ sơ, đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin về cá nhân HS như: họ tên, ngày sinh, nơi sinh…trong giấy khai sinh, hộ khẩu  nếu thấy trùng khớp cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải ghi vào mặt sau của bản sao giấy khai sinh: “Đã kiểm tra khớp với giấy khai sinh và hộ khẩu” sau đó ký và ghi rõ họ tên, Hiệu trưởng ký và đóng dấu xác nhận. Bản sao giấy khai sinh có xác nhận này sẽ là căn cứ để ghi vào hồ sơ học tập, cấp văn bằng chứng chỉ cho HS sau này. Cán bộ tuyển sinh và Hiệu trưởng nhà trường phải chịu trách nhiệm về việc kiểm tra và xác nhận trên.

b) Trong suốt thời gian tuyển sinh nhà trường không thu hoặc vận động cha mẹ HS đóng góp các khoản ngoài quy định.

8. Trong quá trình tổ chức tuyển sinh lãnh đạo nhà trường phân công trực để hướng dẫn chu đáo, giải quyết kịp thời các khó khăn thắc mắc, tạo thuận lợi cho HS và cha mẹ HS.

9. Sau khi kết thúc tuyển sinh hội đồng tuyển sinh lập danh sách học sinh được tuyển, được in từ hệ thống hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến, làm báo cáo với UBND xã, Phòng GD&ĐT

+ Ngày 30/5/2020: Trình kế hoạch tuyển sinh.

+ Ngày 28/8/2020: nộp báo cáo chính thức và các biểu tổng hợp về kết quả tuyển sinh.

 III- DỰ KIẾN SỐ LƯỢNG TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020 - 2021

Tổng số trẻ sinh năm 2014 trong tuyến tuyển sinh có hộ khẩu tại xã·: 240        

Dự kiến số học sinh tuyển vào lớp 1 năm học 2020 – 2021: 240 em có hộ khẩu tại xã, nhà trường dự kiến chia thành 7 lớp.

                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                           

- Phòng GD-ĐT(b/c)                                                                                 

- UBND xã (b/c)

- Lưu:VT                                                                    Nguyễn Thị Thu Thủy

 

                       XÁC NHẬN

          CỦA UBND XÃ DI TRẠCH

PHÊ DUYỆT

CỦA LÃNH ĐẠO PGD&ĐT HUYỆN

 

 

 

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 29
Hôm qua : 42
Tháng 07 : 612
Năm 2021 : 9.613